Strengere toepassing van de privacywetgeving?

Met de benoeming van de voltallige directie kan de GBA nu pas écht van start gaan. In hoofdzaak heeft de GBA een adviserende rol. Sinds 25 mei hebben heel wat bedrijven inspanningen geleverd om in lijn te zijn met de wetgeving, maar de onzekerheid over het omgaan met de persoonlijke gegevens van klanten en werknemers blijft. In dat geval treedt de GBA dan bemiddelend en adviserend op.

Anderzijds werkt de GBA ook sanctionerend. Bij grove en constante inbreuken op de privacywetgeving kan de GBA ook boetes opleggen. In onze buurlanden gebeurde dit al. Kijk maar naar de monsterboete van 50 miljoen euro die de gegevensbeschermingsautoriteit begin dit jaar in Frankrijk (CNIL) uitschreef.  Het gebrek aan een slagkrachtig directiecomité zorgde bij ons voor stilstand. Daar komt dus nu een einde aan. Met de nieuwe directie zal mogelijks de strijd tegen inbreuken op de privacywetgeving worden opgevoerd.

Bron : Wolters Kluwer