Op uw gezondheid en succes !

2019 : een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, ook voor de GDPR …

De perceptie van gegevensbescherming kende in de loop van het jaar 2018 een belangrijke ontwikkeling. Veel bedrijfsleiders in het KMO-segment informeerden naar de inhoud en implicaties van de nieuwe privacy-wet. Het schouderophalen uit 2017 maakte plaats voor een voorzichtige interesse bij sommigen.

Die interesse is mijns inziens geheel terecht.

Het inluiden van een digitaal of online tijdperk is allang geen hot-news meer, gegevensbescherming is dat des te meer. Sporadische berichtgeving over belangrijke lekken (topje van de ijsberg?) en de systematische handel in persoonlijke gegevens van consumenten geven duidelijk aan dat we aan een logische regelgeving toe zijn, die consequent moet worden ingevoerd en toegepast.

De regelgever, in casu de Europese overheid, is zich hier terdege van bewust.

Men voerde een aantal praktische modaliteiten in, die ondernemingen op korte termijn kunnen, zelfs moeten invoeren. Denk hierbij aan een kort protocol in geval een datalek optreedt of een betrokkene een inzage-verzoek indient. Ook het verwerkingsregister, dit is een overzicht van processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, behoort tot de “must-have’s”. Mits de juiste begeleiding kan iedere KMO zich hiermee op korte termijn in regel stellen.

Daarnaast spreekt men over awareness.

In de praktijk stel ik (gelukkig) vast dat veel bedrijfsleiders, boekhouders, personeelsverantwoordelijken, productieleiders, marketeers, maar ook administratieve medewerkers, magazijnbeheerders en verkopers stil staan bij het feit dat ze op een enorme berg gegevens zitten. Waar komt die informatie vandaan, wie heeft toegang, wat kunnen we eruit leren, met wie delen we die gegevens, hoelang bewaren we ze … ineens worden er heel veel vragen gesteld. Dat is prima! De wetgever verplicht u immers niet om deze onmiddellijk en allemaal te beantwoorden.

Denkt u er maar eens rustig over na !

Rudi Vandevyvere – Data Protection Officer